Author's photo
Anonymný autor
elektrotechnika

Elektrotechnika

Prečo sa UAC nerovná U4? Respektíve, ako určiť či sa UAC( alebo iný prvok metody uzlových napati) rovná zdroju napatia v tomto úseku?

Prílohy:
Question image