Author's photo
Anonymný autor
chémia

Príklad

Ak viete, že na výrobu 6,3 g aspirínu (B) bolo použitých
6,9 g východiskovej kyseliny (A), aký bol percentuálny výťažok
reakcie?
M(C) = 12 g/mol; M(O) = 16 g/mol; M(H) = 1 g/mol

1 odpoveď
Ja by som na to šiel takto. Reakcia prebieha, že kyselina salicylová (kyselina, A) reaguje s acetanhydridom a vzniká kyselina acetylsalicylová (aspirín, B) a kyselina octová. Presný priebeh reakcie nie je teraz dôležitý. Napíšem ho teda veľmi nahrubo

C7H6O3+C4H6O3---->C9H804+C2H4O2

C7H6O3 - kyselina salicylová (kyselina, A)
C4H6O3 - acetanhydrid
C9H804 - kyselina acetylsalicylová (aspirín, B)
C2H4O2 - kyselina octová

Z rovnice vidno, že koeficienty chemickej rovnice sú v poriadku, teda všade sú jednotky.

Ak mám teda k dispozícii 6.9 g látky A, tak látkové množstvo vypočítam ako n=m/M, kde M je molárna hmotnosť. Molárnu hmotnosť spočítame ako M=7*M(C)+6*M(H)+3*M(0)=7*12+6*1+3*16=138.
A teda látkové množstvo látky A je n=6,9/138=0,05 mol.

Naopak ak vieme, že vzniklo 6.3 g látky B, tak látkové množstvo vypočítam ako n=m/M, kde M je molárna hmotnosť. Molárnu hmotnosť spočítame ako M=9*M(C)+8*M(H)+4*M(0)=9*12+8*1+4*16=180.
A teda látkové množstvo látky A je n=6,3/180=0,035 mol.

Keďže sú koeficienty pri látke A a látke B v pomere 1 k 1, tak ak by to bežalo na "sto percent" tak mohlo zreagovať len 0,035 molu látky A a z nej vzniklo 0,035 látky B. To by znamenalo, že by nezreagovalo 0,05-0,035=0,015 molu látky A. Teda za zadania je zrejmé, že nejakým spôsobom aj toto množstvo 0,015 molu látky A asi zreagovalo, lebo sa pýtajú na percentuálny výťažok reakcie (možno sa nepoužilo priamo na tvorbu aspirínu, ale to je teraz viacmennej jedno, možno niekto skúsenejší bude vedieť na toto odpovedať :-) ). Teda 0,015 molu z 0,05 molu sa nevyužilo, t. j. 0,035 molu sa využilo z 0,05 molu, teda percento je (0,035/0,05)*100=0,7*100=70%.