pozdravy v nemčine

1 odpoveď
Dobrý deň Guten Tag
Dobré ráno Guten Morgen
Dobrý večer Guten Abend
Dobrú noc Gute Nacht
Dovidenia Auf Wiedersehen
Ahoj (pri stretnutí) Hallo
Ahoj (pri lúčení) Tschüss
Ako sa máš? Wie geht es dir
Ako sa máš? Wie geht's? (kratšie)
Ako sa máte? Wie geht es Ihnen?
Čo sa deje? Was ist los?
Teší ma Es freut mich
Teší ma (reakcia na prvé "Teší ma") Angenehm
Prepáčte Entschuldigen Sie
Prepáčte Verzeihung
Je mi to ľúto Es tut mir leid
Môžem ...? Kann ich ...?
Smiem ...? Darf ich ...?
Dovolíte? Erlauben Sie?
Je tu voľné? Ist hier frei?