Author's photo
Roman P.
chémia

čo sú to funkčné deriváty kyselin?

3 odpovede
Súhlasím s predchádzajúcou odpoveďou, avšak pre úplne ujasnenie, poznáme funkčné a substitučné deriváty karboxylových kyselín.
Slovo FUNKČNÉ Vám hovorí, že do reakcie vstupuje funkčná skupina a v prípade karboxylových kyselín je to -COOH skupina, na nej prebieha reakcia za vzniku derivátu karboxylovej kyseliny.
V prípade substitučných derivátov KK, dochádza k naviazaniu atómu, alebo skupiny atómov na uhľovodíkový reťazec (-R) karboxylovej kyseliny. Príkladom substitučného derivátu KK sú aminokyseliny (ktoré majú na uhľovodíkový reťazec karboxylovej kyseliny naviazanú NH2- skupinu) a mnoho ďalších...
To sú deriváty karboxylových kyselín, ktoré vznikli nahradením vodíka alebo hydroxylovej skupiny vo funkčnej karboxylovej skupine. Patria sem amidy kyselín, halogénkyseliny, soli, estery alebo anhydridy.
Vlastnosti

Soli karboxylových kyselín sa vyskytujú v prírode

Anhydridy sa pripravujú umelo, sú reaktívne

Halogenidy sa pripravujú umelo, sú reaktívne
Komentáre:
Ilia M.
Halogénidy nie je spravný názov v tomto prípade. Existujú 1) funkčné deriváty: halogénanhydridy kyselín R-COHal, napríklad chloranhydrid kyseliny octovej CH3-COCl 2) substitučné deriváty: alfa-(beta-,...)halogénderivaty kyselín, napríklad, trifluóroctová kyselina CF3-COOH Nič nemá názov "halogenid"