Author's photo
Roman P.
chémia

čo sú to funkčné deriváty kyselin?

3 odpovede
To sú deriváty karboxylových kyselín, ktoré vznikli nahradením vodíka alebo hydroxylovej skupiny vo funkčnej karboxylovej skupine. Patria sem amidy kyselín, halogénkyseliny, soli, estery alebo anhydridy.
Súhlasím s predchádzajúcou odpoveďou, avšak pre úplne ujasnenie, poznáme funkčné a substitučné deriváty karboxylových kyselín.
Slovo FUNKČNÉ Vám hovorí, že do reakcie vstupuje funkčná skupina a v prípade karboxylových kyselín je to -COOH skupina, na nej prebieha reakcia za vzniku derivátu karboxylovej kyseliny.
V prípade substitučných derivátov KK, dochádza k naviazaniu atómu, alebo skupiny atómov na uhľovodíkový reťazec (-R) karboxylovej kyseliny. Príkladom substitučného derivátu KK sú aminokyseliny (ktoré majú na uhľovodíkový reťazec karboxylovej kyseliny naviazanú NH2- skupinu) a mnoho ďalších...
Vlastnosti

Soli karboxylových kyselín sa vyskytujú v prírode

Anhydridy sa pripravujú umelo, sú reaktívne

Halogenidy sa pripravujú umelo, sú reaktívne
Komentáre:
Ilia M.
Halogénidy nie je spravný názov v tomto prípade. Existujú 1) funkčné deriváty: halogénanhydridy kyselín R-COHal, napríklad chloranhydrid kyseliny octovej CH3-COCl 2) substitučné deriváty: alfa-(beta-,...)halogénderivaty kyselín, napríklad, trifluóroctová kyselina CF3-COOH Nič nemá názov "halogenid"