Author's photo
Juraj S.
Excel

MS Excel - funkcia REPLACE

1 odpoveď
Funkcia REPLACE zoberie označený text o počte znakov(num_chars) vo zvolenej začiatočnej pozícii (start_num) a nahradí ich novým textom.

Syntax funkcie REPLACE je REPLACE(old_text,start_num,num_chars,new_text)

Old_text je text v ktorom chcete zameniť niektoré zo znakov

Start_num je pozícia znaku v starom texte v ktorom chcete zameniť znaky za nový text (new_text.)

Num_chars je počet znakov v starom texte (old_text) ktoré chceme odseknúť a nahradiť, novým textom

New_text je nový text, kroý nahradí starý text (old_text)
Prílohy:
Answer image