Author's photo
Oliver S.
Movie Maker

otočenie videa - ako otočiť video, ktoré je už nahrané?

1 odpoveď
postup pri otacani videa vo Windows Movie maker

1. zvolené video otvoríte v programe windows movie maker
2. v karte dialógového okna zvolíme možnosť otočenia videa o o 90° doľava alebo doprava.
3. následne je potrebné video uložiť cez možnošť file - save / save as alebo súbor - uložiť ako