Author's photo
Klara S.
Excel

viete mi vysvetliť funkciu PV v exceli?

1 odpoveď
funkciu PV môžeme využiť napr. ak chceme zistiť aký úver si môžeme vziať pri istých parametroch.

Návoz funckie PV znamená present value.

Syntax funkcie PV je =PV(rate,nper,pmt,fv,type)

rate - sadzba úroku delená počtom ročných splátok
nper- celkový počet splátok, t.j. násobok počtu rokov a ročných splátok
pmt- výška splátky - udáva sa v zápornej hodnote
fv- výsledná hodnota, ktorú chceme na konci splácania dosiahnuť, predpokladáme, že nechceme dlhovať žiadne peniaze preto napíšeme 0
type- pri štandardných splátkach na konci mesiaca necháme nevyplnené