Príklad

) Mramor(uhličitan vápenatý + nečistoty) se rozkládá kyselinou sírovou za uvolnení oxidu uhličitého, dále vzniká síran vápenatá a voda. Pri rozkladu 2g mramoru vzniklo 70cm3 oxidu uhličitého a norm. podmienok. Vyp. hmotnostní zlomek uhličitanu vápenatého v mramoru.

1 odpoveď
urobíme si zápis:
rovnica: CaCO3 + H2SO4 --> CO2 + CaSO4 + H2O
m (CaCO3) = 2 g
V (CO2) = 70 cm3 za norm. podm., premeníme na 0,07 dm3
w (CaCO3) = ?
pri normálnych podmienkach v plynnom stave môžeme použiť n = V/Vm (Vm je 22,41 - konštanta)
n (CO2) = 0,07 dm3 / 22,41 dm3/mol = 0,0031 mol
n (CO2) = n (CaCO3) lebo v rovnici sú obidve jedenkrát - bez koeficientov M (CaCO3) = 100 g/ mol (z tabuliek)
n = m/M --> m (CaCO3) = n * M = 0,0031 * 100 = 0,31 g
w = m látky / m celej zmesi = 0,31 g / 2 g
w = 0,155 = 15,5%