Author's photo
Juraj S.
biológia

Kostra človeka

1 odpoveď
Ľudskú kostru si rozlíšime na:

osová kostra - Lebka (lat. cranium), chrbtica s rebrami a hrudné kosti
Kosti trupu (lat. ossa trunci)
Kosti hornej končatiny (lat. ossa membri superioris)
Kosti dolnej končatiny (lat. ossa membri inferioris)

Chrbtica je pružnou osou celej kostry. Tvorená je 33-34 stavcami, z toho je:

7 krčných
12 hrudných
5 bedrových
5 krížových (zrastených v krížovú kosť)
4-5 kostrčových – zrastených do kostrčovej kosti
S hrudnými stavcami je skĺbených 12 párov rebier, z toho je 7 rebier pravých (k hrudnej kosti sa pripájajú chrupavkami), 3 páry rebier sú nepravé (sú spojené s vyššie uloženými rebrami chrupavkou a 2 páry rebier sú voľné.

Kosti, väzivo a chrupavku môžeme označiť spoločným názvom – spojivové tkanivo, v ktorom tkanivové bunky vytvárajú značné množstvo medzibunkovej hmoty, majúca dve zložky:

1.) základná zložka – tvorená bielkovinami a polysacharidmi; je amorfná, t.j. beztvará

2.) vláknitá zložka – tvorená z chemického hľadiska glukoproteínmi; môže byť tvorená kolagénom– potom je pevná alebo elastínom –pružná.


Kostru človeka rozdeľujeme na niekoľko častí:

Lebka (lat. cranium)
Kosti trupu (lat. ossa trunci)
Kosti hornej končatiny (lat. ossa membri superioris)
Kosti dolnej končatiny (lat. ossa membri inferioris)
Prílohy:
Answer image