Author's photo
Terezka R.
geografia

výpočet mierky plánu a mapy

ako sa počíta mierka mapy?

Na mape s mierkou 1 : 200 000 je znázornená vzdialenosť z mesta A do mesta B úsečkou dlhou 4 cm.

Aká je táto vzdialenosť v skutočnosti?

1 odpoveď
Vysvetľujem v tomto videu ;) https://www.youtube.com/watch?v=GK3K2tKiSOg&t