Author's photo
Tomáš K.
chémia - sš

koncentrácia

Vypočítajte koncentráciu roztoku KOH, ak 250ml roztoku obsahuje 0,125 mol KOH.

1 odpoveď
Prílohy:
Answer image