study questions

Študijné otázky

Rýchla pomoc s príkladom na domácu úlohu
alebo
Anonymný autor

báseň 8ročník

hviezdoslavov kubín

Petra H.

fyzika

Dobrý deň chcem sa opýtať či by mi niekto pomohol .Ďakujem za ochotu

The A.

Fyzika

Môže mi niekto pomôcť prosím https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2022/12/F64dkFul23.pdf Ďakujem

The A.

Fyzika

Ak sa zmení teplota kvapaliny, zmení sa aj jej objem. Najčastejšie sa pri zvýšení teploty objem kvapaliny zvýši. Relatívna zmena objemu kvapalín je výrazne vyššia, ako relatívna zmena objemu pevných telies. Táto vlastnosť sa využíva pri konštrukcii teplomerov. Kvapalina (napr. olivový olej) má…

The A.

Fyzika

Na obr. F–4 stojí Adam v bode A. Má pred sebou tri rovinné zrkadlá (Z1, Z2, Z3) a vidí v nich neznámu osobu, ktorá stojí v bode X. a) Prekresli obrázok vo vhodnej mierke na papier a zostroj obrazy 𝑋1,𝑋2, 𝑋3 neznámej osoby 𝑋 v zrkadlách Z1, Z2, Z3. Popíš konštrukciu a vo všetkých prípadoch zostroj…

The A.

Fyzika

UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs – Úrad OSN pre vesmírne záležitosti) eviduje celkom 7 389 umelých satelitov nad povrchom Zeme, z ktorých 4 852 je aktívnych. Satelity lietajú v rôznych výškach. Uvažujme, že každý satelit lieta po kružnicovej trajektórii, ktorej stred je stredom…

The A.

Fyzika

Zmrzlinár napúšťa do veľkej tepelne izolovanej nádoby z jedného kohútika teplú, z druhého studenú vodu. Z prvého kohútika tečie voda s teplotou t1 = 60,0 °C a prietokom O1 = 2,0 litre za minútu. Z druhého kohútika tečie voda s teplotou t2 = 11,0 °C a prietokom O2 = 3,0 litre za minútu. Teplú vodu…

The A.

Fyzika

) Neznáma kvapalina Na stole sú dva rovnaké poháre 1 a 2. V pohári 1 je voda, v pohári 2 je neznáma kvapalina. V kvapalinách sa vznášajú telieska s rovnakým objemom a tvarom, tvorené rovnakými kockami ľadu, do ktorých sú dvoma tretinami dĺžky zamrznuté valčeky rovnakého tvaru, ale z rôznych…