Nemčinárske okienko 4.

Nemčinárske okienko 4.

Опубліковано: 26. 2. 2021

Dnes večer sa muž so synom rozprávali na tému futbalu. Jednalo sa o istú akciu futbalového mužstva "1860 München", ktrorej sa podľa zatiaľ neoverených tvrdení zúčastnil i člen konkurencie Thomas Müller.
- Er hat sich noch nicht dazu gedingsd... - zahlásil bleskovo syn.
V zjednodušenom preklade: ešte sa ku tomu nevyjadril (myslel tým Thomasa).
A prečo gedingsd? Lebo si nevedel v rýchlosti spomenúť na "sich äußern".
Vytvoril si vlastnú formu slovesa zo všeobecne známeho DINGSDA.
s Ding v preklade znamená vec.
V Nemecku sa v hovorovej reči Dingsda používa ako náhrada za slovíčko, ktoré vám vypadlo, ktoré vám neprichádza v danom momente na um alebo ste v myšlienkach úplne inde a iba ukazujete rukou na nejakú vec v priestore a použijete Dingsda namiesto jej skutočného názvu. Niečo ako:
- Prines mi TAMTO. (Bring´mir Dingsda.)