Michal N.

Michal Nociar
Účet overený:
 dejepis - sš, geografia - zš,
 Žiar nad Hronom
 965 01 (Ladomerská Vieska)
  70% zodpovedaných správ

Som bývalým študentom Gymnázia v Žiari nad Hronom , v súčasnosti študentom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , o dejepis a geografiu sa už niekoľko rokov zaujímam a aj sa im aktívne venujem . Doučovanie ponúkam študentom, kt. majú problém so zvládnutím stredoškolského učiva , resp. študentom kt. idú maturovať z dejepisu/geografieKontaktný formulár


Napísať referenciu