Kvalitné doučovanie dejepisu a občianskej náukyMatúš B.

Matúš B.
Účet overený:
náuka o spoločnosti - občianska náuka, dejepis
Humenné
Doučuje aj cez skype / internet

Volám sa Matúš a som mladým, ambicióznym, cieľavedomým a svedomitým učiteľom, ktorý pracoval na gymnáziu. Vyštudoval som predmety dejepis - občianska náuka. Už počas školy som sa začal aktívne zapájať do vedeckého života a vďaka Klubu vojenskej histórie Beskydy som vystúpil na niekoľkých (aj medzinárodných) konferenciách, neustále publikujem vedecké a populárno-náučné štúdie a články. Dokonca som spoluautorom aj jednej monografie a moje príspevky nájdete aj v zborníkoch. Počas vysokej školy som ako šéfredaktor viedol časopis. Rád sa vzdelávam (certifikát z digitálneho marketingu, certifikát o používaní MS Teams, trénerské osvedčenie) a taktiež sa neustále snažím na sebe pracovať, aby som hodiny viedol moderne, zaujímavo a inovatívne. Žiakov podporujem k samostatnej tvorivej práci, kritickému mysleniu a samostatnému vyjadrovaniu nápadov a myšlienok. Rád čítam (odborná literatúra, umelecká literatúra) a sledujem aktuálne dianie u nás i vo svete.Kontaktný formulár