Zuzana B.

Zuzana B.

Prijíma študentov
Skúšobná lekcia zadarmo

Zuzana B.

Prijíma študentov
Skúšobná lekcia zadarmo

Doučovanie na prijamčky z psychológie alebo na maturitu z občianskej nauky a biologie

  • Doučuje aj online
  • Od  7 €/hod
  • Preferované časy: poobede, večer, víkend
Cena Od 7 €/hod
Preferované časy: poobede, večer, víkend
Popis Typy lekcií Blogy

Popis

Som študentkou psychológie na Vš Socialnej práce a Zdravotníctva sv. Alžbety. Viem ti pripraviť poklady na učenie na prijmačky ( príklady cca 100 otázok, ktoré sa objavujú na prijmačkách) a zaroveň ti vysvetliť učivo. Alebo sa pripravuješ na maturitu z biologie alebo občianskej nauky ? Rada ti
pomožem s pripravou😊 Na ukážku som pripravila pár lekcií ale samozrejme po kratkom telefonáte nastavíme harmogram lekcií presne podľa tvojích potrieb

Typy lekcií

Skúšobná lekcia

Úvod do psychológie : Definícia psychológie a jej význam v našom každodennom živote. Základné otázky psychológie: Čo je myseľ? Ako funguje náš mozog?

Zadarmo / 30 min
Štandardná lekcia

7 € / 55 min
Všeobecná psycholoģia 1

Definícia psychológie a jej historický vývoj. Základné pojmy a otázky, ktoré psychológia skúma. Rôzne prístupy k pochopeniu ľudskej mysle a správania.

7 € / 55 min
Psychológia - úvod do psychológie

. Definícia psychológie: - Základné vysvetlenie termínu psychológia ako vedy, ktorá skúma mentálne procesy a správanie ľudí. - Príklady otázok, ktorými sa psychológia zaoberá: Čo motivuje naše správanie? Ako sa formujú naše myšlienky? b. Význam psychológie v živote: - Diskusia o tom, prečo je dôležité rozumieť vlastnej psychológii a psychológii iných ľudí. - Príklady situácií, kde sa psychologické znalosti môžu uplatniť (napr. v práci, vzťahoch, vzdelávaní). c. Základy mozgu a mysle: - Krátke vysvetlenie fungovania mozgu a jeho vzťahu k psychológii. - Základné pojmy, ako sú neurotransmitery, synapsie, a ich vplyv na naše správanie

7 € / 55 min
Psychológia - historia psycholģie

Definícia histórie psychológie: - Vysvetlenie významu poznania histórie psychológie pre lepšie porozumenie súčasnému stavu tejto vednej oblasti. - Odkedy sa psychológia stala samostatnou disciplínou?

7 € / 55 min
Psychológia - História psychológie 2

Vývoj psychológie v čase: - Prechádzka históriou od staroveku po súčasnosť, s dôrazom na kľúčové okamihy a postavy. - Krátke vysvetlenie prístupov a teórií, ktoré sa vyvíjali v rôznych obdobiach. c. Významné postavy v histórii psychológie: - Predstavenie osobností, ktoré viedli k rozvoju psychológie, ako napríklad Wilhelm Wundt, Sigmund Freud, B.F. Skinner, Jean Piaget, a iní. - Ich prínosy a vplyv na smerovanie psychológie.

7 € / 55 min
Oblasti psychológie

Predstavenie hlavných oblastí: - Klinická psychológia, behaviorálna psychológia, kognitívna psychológia, sociálna psychológia, rozvojová psychológia, a iné. - Krátke vysvetlenie každej oblasti a toho, čo ju odlišuje od ostatných. b. Interakcie medzi oblasťami: - Diskusia o tom, ako tieto oblasti spolupracujú a navzájom sa dopĺňajú pri výskume a aplikácii psychologických poznatkov. - Príklady, ako by mohli byť kombinované v rôznych situáciách. c. Príklady konkrétnych aplikácií: - Vysvetlenie konkrétnych situácií, kde sa dané oblasti psychológie uplatňujú (napr. klinická psychológia v liečbe psychických porúch, sociálna psychológia vo vplyve na skupinové rozhodovanie).

7 € / 55 min
Všeobecná psycholoģia 2

Neuroviede a biologické základy správania Štúdium mozgu a jeho štruktúry. Neurotransmitery a ich vplyv na psychické procesy. Výskum spojenia medzi biologickými faktormi a správaním.

7 € / 55 min
Všeobecná psychológia 3

Kognitívna psychológia Procesy myslenia, pamäti a učenia. Rozvoj kognitívnych funkcií od detstva po dospelosť. Kognitívne teórie a modely, napr. teória informácií, kognitívna disonancia.

7 € / 55 min
Všeobecná psychológia 4

Behaviorálna psychológia Základy behaviorálnej teórie a behaviorálnej modifikácie. Vplyv prostredia a skúseností na správanie. Analytické metódy v behaviorálnej psychológii.

7 € / 55 min
Všeobecná psycholģia 5

mócie a motívy Význam emócií a ich vplyv na správanie. Motivačné teórie a faktory ovplyvňujúce ľudskú motiváciu. Emočné inteligencie a ich dôležitosť v medziľudských vzťahoch.

7 € / 55 min
Všeobecná psychológia 6

Sociálna psychológia Skúmanie interakcií a dynamiky v skupinách. Vplyv sociálneho prostredia na individuálne správanie. Témy ako stereotypy, diskriminácia, konformita a odchýlky.

7 € / 55 min
Všeobecná psycholģia 7

Vývojová psychológia Fázy vývoja od detstva po starnutie. Vplyv genetiky a prostredia na individuálny vývoj. Kritické obdobia v ľudskom vývoji a ich význam.

7 € / 55 min
Všeobecná psychológia 7

Klinická psychológia a psychické poruchy Rôzne prístupy k liečbe psychických porúch. Štúdium mentálnych porúch a ich diagnostika. Etické otázky v oblasti klinickej psychológie.

7 € / 55 min

Blogy (1)

Odkrytie Psychológie: Cesta K Počiatkom

Vstúpte so mnou do sveta psychológie, fascinujúcej vednej oblasti, ktorá sa zaoberá tým, ako funguje náš mozog a prečo robíme to, čo robíme. Na tejto ceste objavíme začiatky psychológie, od…