Onlyzedand Y.

Onlyzedand Y.

Prijíma študentov

Onlyzedand Y.

Prijíma študentov

dfggdfdfg

  • Doučuje aj online
Doučuje predmety:
Popis Zodpovedané otázky

Popis

dfggdfdfgdfgdfg f ddf gdfgd fgdgd gdfg gdfgd gdfd

Zodpovedané otázky (4)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Onlyzedand Y.

Parametrická rovnica priamky

Rozhodnite, či body M[5; 3] a N[15,5; 0] ležia na priamke p danej bodom A[-5; 7] a vektorom u = (3; 2).