Róbert G.

Róbert G.

Odpovedá do 10 hodín, na 100% správ
100% 10 hod
Prijíma študentov

Róbert G.

Prijíma študentov

Doučovanie dejepisu Zlaté Moravce a okolie

Doučuje predmety:

Popis

Predmet dejepis som vyštudoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Okrem toho bol dejepis už od malička pre mňa viac než koníček. Stále sa zaujímam o nové poznatky a vyskumy ohľadom historie ci už pomocou dokumentov alebo odborných článkov. Tiež sa zaujímam o inovativne možnosti vyučovania tohto predmetu. Rád pracujem s ľuďmi.