Mark F.

Mark F.

Odpovedá do 1 hodiny, na 100% správ
100% 1 hod
Prijíma študentov

Mark F.

Prijíma študentov

New Zealand-born Professional Native English Teacher with 11 Years Experience/Profesionálny učiteľ angličtiny narodený na Novom Zélande s 11-ročnou praxou

  • -
  • Doučuje aj online
  • Od  12 €/hod
  • Preferované časy: doobeda, poobede
Cena Od 12 €/hod
Preferované časy: doobeda, poobede
Doučuje predmety:

Popis

I am a professional native English Teacher with 11 years experience working with adults and business students. I have worked in six international markets and online.

My methodology focuses on conversation and vocabulary building in a real life environment. The student has the opportunity to use textbooks in class to enhance their learning. I will also use the Grammar in Use series to help with students' who need to acquire a better comprehension of grammar. Also students enhance their listening skills with Ted Talks (Business/Adult learning) and Youtube videos for kids. These can help with discovering the range of accents the Anglophone world has.

I am available for online and in-person lessons. Preferably business and adult students but I will consider children if they have some level of proficiency.

Slovensky:

Som profesionálny domáci učiteľ angličtiny s 11-ročnými skúsenosťami s prácou s dospelými a študentmi biznisu. Pracoval som na šiestich medzinárodných trhoch a online.

Moja metodika sa zameriava na konverzáciu a budovanie slovnej zásoby v reálnom prostredí. Študent má možnosť využívať na hodine učebnice na skvalitnenie svojho učenia. Sériu Grammar in Use využijem aj na pomoc študentom, ktorí potrebujú lepšie porozumieť gramatike. Študenti si tiež zdokonaľujú svoje schopnosti počúvať pomocou Ted Talks (učenie o podnikaní/dospelých) a videí na YouTube pre deti. Tieto môžu pomôcť pri objavovaní škály prízvukov, ktoré má anglofónny svet.

Som k dispozícii pre online aj osobné lekcie. Uprednostňujem podnikateľov a dospelých študentov, ale beriem do úvahy aj deti, ak majú určitú úroveň znalostí.