Samuel Š.

Samuel Š.

Odpovedá do 48 hodín, na 100% správ
100% 48 hod+
Prijíma študentov

Samuel Š.

Prijíma študentov

Záživné a výživné doučovanie zo slovenského jazyka, anglického jazyka a dejepisu

  • Doučuje aj online
  • Od  10 €/hod
Cena Od 10 €/hod

Popis

Volám sa Samo, mám 21 rokov a minulý školský rok som zmaturoval na Bilingválnom gymnáziu Jura Hronca. Maturoval som zo slovenského a anglického jazyka (na úrovni C1), občianskej náuky a psychológie. Zo všetkých predmetov som zmaturoval na jednotky.

Čo sa týka slovenského jazyka, okrem dobrej stredoškolskej prípravy, ktorá vyústila do jednotky na maturitnom vysvedčení, som mal ešte na základnej škole veľmi prísnu a kvalitnú výuku slovenského jazyka, najmä gramatiky. Vtedy nadobudnuté znalosti mi veľmi pomáhali počas celej strednej školy a bolo cítiť, že ja a pár spolužiakov, ktorí sme sa dostali na GJH z tej istej základnej školy a učila nás tá istá pani učiteľka, sme boli značne popredu oproti ostatným spolužiakom, ktorí prišli z iných základných škôl. Táto znalosť gramatiky a tiež cit pre písanie a štylistiku mi umožnili nejaký čas robiť občasného editora preložených textov a neskôr robiť aj samotné preklady z anglického jazyka do slovenčiny pre potreby neziskovej organizácie ICEJ Slovensko. Pre túto organizáciu som tiež na zadanie písal formálne listy a podobné oficiálne dokumenty. Pre to som v rámci doučovania veľmi otvorený konzultáciám slohov alebo aj iných textov. Viem pomôcť so štylistickou analýzou ako aj s gramatickou korektúrou. Tiež som ešte počas základnej školy prešiel viacerými workshopmi kreatívneho písania a následne sa aj tri roky po sebe umiestnil v literárnych súťažiach, takže ak aj nevieš ako a kde so svojím slohom začať, môžeme si prejsť základy a uvidíš, že akonáhle sa odrazíš správnym smerom, rozbehne sa to ani sa nenazdáš.

Z anglického jazyka mám tiež solídne znalosti, keďže som šdutoval na anglickom bilingválnom programe. Moje silné stránky sú, podobne ako aj pri slovenčinne, písanie a na druhom mieste konverzovanie. Avšak viem určite pomôcť aj s rozoberaním konkrétnych gramatických tém ako aj s následným vypĺňaním a kontrolou cvičení na dané témy.

Z dejepisu som síce nematuroval, ale mal som z neho dva roky plnohodnotný maturitný seminár, keďže som pôvodne zamýšľal maturovať aj z tohto predmetu. Nakoniec sa to však zmenilo, avšak dejepis zostal mojím veľmi obľúbeným predmetom a tiež osobnou záľubou. Svoj podiel na tomto má určite aj fakt, že spomínané maturitné semináre viedli naozaj znamenití profesori a naozaj som si ich veľmi užíval. Tiež v rámci spomínanej neziskovky ICEJ jednou z dominantných tém je prevencia proti antisemitizmu. V tejto tematike sa teda prirodzene nesie väčšina našich aktivít. Asi najvýznamnejším je každoročné Čítanie mien obetí Holokaustu, ktoré organizujeme spolu so Židovskou obcou v Bratislave. Toto spôsobilo, že napríklad moje znalosti o problematike druhej svetovej vojny a najmä o udalostiach ohľadom holokaustu nepochádzajú iba zo školských lavíc, ale aj z voľnočasových aktivít.

Momentálne sa nachádzam v Stockholme a mám rok voľna medzi strednou a vysokou školou. Moje plány sú ďalší školský rok pokračovať v štúdiu na univerzite. Dovtedy však mám študijné voľno a nerád by som úplne vypadol z akademického prostredia a tiež aj z môjho slovenského kontextu. Myslím si, že z vopred spomínaných oblastí mám čo ponúknuť. Rád by som svoje, na Slovensku nadobudnuté znalosti aspoň takýmto spôsobom vrátil naspäť do svojej krajiny a pomohol nimi niekomu inému, kto ich bude vedieť zúžitkovať. Budem sa pre to veľmi tešiť, ak si ma vyberieš na online doučovanie a v priateľskej atmosfére sa takto navzájom obohatíme😌

Typy lekcií

Štandardná lekcia

10 € / 55 min