Alžbeta T.

Alžbeta T.

Odpovedá do 17 hodín, na 75% správ
75% 17 hod
Prijíma študentov

Alžbeta T.

Prijíma študentov

Doučovanie matematiky - žs, aj po maďarsky.

Doučuje predmety:
Popis Zodpovedané otázky

Popis

Rada vysvetľujem riešenie matematických príkladov.

Zodpovedané otázky (1)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky