Lukáš V.

Lukáš V.

Lukáš V.

Doučovanie dejepisu a slovenského jazyka/literatúry

Popis

Ahoj,

volám sa Lukáš Vávra. Mám 23 rokov (aj keď vyzerám na 18😄).

Študoval som Slovakistiku ( to jest slovenský jazyk/literatúru a dejiny) na Karlovej Univerzite v Prahe.

Aktuálne som študentom učiteľstva dejepisu a slovenského jazyka.

Ak máš v niečom nedostatky, napíš a ja ťa môžem doučiť. Kričať nebudem. To je za príplatok 😅