Sarah A.

Sarah A.

Odpovedá do 1 hodiny, na 43% správ
43% 1 hod
Prijíma študentov

Sarah A.

Prijíma študentov

Dôkladné doučovanie matematiky, slovenčiny a literatúry bleskom

  • Doučuje aj online
  • Od  15 €/hod
  • Preferované časy: poobede, víkend
Cena Od 15 €/hod
Preferované časy: poobede, víkend
Popis Typy lekcií Zodpovedané otázky

Popis

Volám sa Sarah a som študentkou matematického Gymnázia Grösslingová v Bratislave, známom ako GAMČA.

Hodiny a prednášky na tejto škole ma naučili poňať nezrozumiteľné učivo výstižne a priamo. Pracujeme so zložitou matematikou, jej metódami, geometriou, či so zložitými literárnymi textami a skladbami. Som úspešným riešiteľom každoročnej súťaže Matematický klokan.

Doučovaniu sa venujem pre radosť z obšírnejšieho šírenia vzdelávania. Matematika sa zo začiatku môže javiť ako ťažší predmet, preto je lepšie pochopiť ho čím skôr. Pri slovenčine, či ide o pravopis, syntax alebo literatúru, môže pôsobiť chaoticky, no všetko to súvisí a rada s tým pomôžem.

Pomôžem s prípravou na monitor a prijímačky na strednú školu. Ponúkam aj materiály na precvičovanie (napr. staré monitory, príklady z predošlích olympiád, cvičenia z vlastných učebníc atď.). Som rada ak si počas hodiny študent robí vlastné poznámky.
Na hodinách som trpezlivá a na začiatku si usmerníme aký typ výučby študent preferuje. Uprednostňujem doučovať osobne, nevadí mi za študentmi dochádzať, ale nerobí mi problém doučovať online.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

15 € / 60 min

Zodpovedané otázky (1)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky