Sarah A.

Sarah A.

Odpovedá do 1 hodiny, na 60% správ
60% 1 hod
Prijíma študentov

Sarah A.

Prijíma študentov

Dôkladné doučovanie matematiky, slovenčiny a literatúry bleskom

  • -
  • Doučuje aj online
  • Od  9 €/hod
  • Preferované časy: poobede, víkend
Cena Od 9 €/hod
Preferované časy: poobede, víkend
Popis Zodpovedané otázky

Popis

Volám sa Sarah a som študentkou matematického Gymnázia Grösslingová v Bratislave, známom ako GAMČA.

Hodiny a prednášky na tejto škole ma naučili poňať nezrozumiteľné učivo výstižne a priamo. Pracujeme so zložitou matematikou, jej metódami, geometriou, či so zložitými literárnymi textami a skladbami. Som úspešným riešiteľom každoročnej súťaže Matematický klokan.

Doučovaniu sa venujem pre radosť z obšírnejšieho šírenia vzdelávania. Matematika sa zo začiatku môže javiť ako ťažší predmet, preto je lepšie pochopiť ho čím skôr. Pri slovenčine, či ide o pravopis, syntax alebo literatúru, môže pôsobiť chaoticky, no všetko to súvisí a rada s tým pomôžem.

Pomôžem s prípravou na monitor a prijímačky na strednú školu. Ponúkam aj materiály na precvičovanie (napr. staré monitory, príklady z predošlích olympiád, cvičenia z vlastných učebníc atď.). Som rada ak si počas hodiny študent robí vlastné poznámky.
Na hodinách som trpezlivá a na začiatku si usmerníme aký typ výučby študent preferuje. Uprednostňujem doučovať osobne, nevadí mi za študentmi dochádzať, ale nerobí mi problém doučovať online.

Zodpovedané otázky (1)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky