Martina R.

Martina R.

Prijíma študentov

Martina R.

Prijíma študentov

Aj v učení je radosť :)

Cena Od 15 €/hod

Popis

Dobrý deň! Volám sa Martina. Vyštudovala som učiteľstvo pre 1. stupeň.
Pracovne pôsobím ako lektorka detí predčitateľskej gramotnosti v predškolskom veku, učiteľka pre 1. stupeň ZŠ a vysokoškolský pedagóg budúcich učiteľov.
Poskytujem zážitkové učenie detí predškolského veku a doučovanie žiakov 1. stupňa základných škôl vo všetkých vyučovacích predmetoch vrátane anglického jazyka.
Pomáham žiakom úspešne zdolávať ťažkosti v čítaní (čítanie s porozumením), písaní, pravopise a počítaní.
+ Príprava na osemročné gymnáziá, priebežné testovania a testovanie v 5. ročníku.
Aj v učení je radosť :)

Typy lekcií

Štandardná lekcia

15 € / 55 min