Alena O.

Alena O.

Odpovedá do 48 hodín, na 50% správ
50% 48 hod+
Prijíma študentov

Alena O.

Prijíma študentov

Doučovanie, domáce úlohy ZŠ, všetky predmety zábavne a hravo, okrem anglického jazyka

Cena Od 10 €/hod

Popis

Momentálne príjimam žiakov až od 1. septembra.

Pracujem 15 rokov vo výchove mimo vyučovania, školský klub detí ako vedúca vychovávateľka. Pripravím Vaše dieťa na vyučovanie, vysvetlím domáce úlohy tak, aby porozumel učivu, nemal strach zo školy a tešil sa na každý predmet. Hodiny doučovania prebiehajú v domácom prostredí, využívam individuálny prístup k dieťaťu, podľa jeho možností, schopností a potreby, v príjemnej atmosfére, s kľudom, trpezlivoťou krok za krokom. Vo svojej práci mám skúsenosti s prípravou na vyučovanie a domácimi úlohami s deťmi prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Aktívne spolupracujem s triednymi učiteľkami, najlepšie sa mi doučuje tvárou tvár k dieťaťu nie on-line. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie I.stupňa UK Bratislava Bc., ďalej ukončené vzdelanie II. stupňa PF v Trnave Mgr., absolvovala som prvú a druhú atestáciu v MPC Bratislava.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

10 € / 55 min