Cynthia S.

Cynthia S.

Prijíma študentov

Cynthia S.

Prijíma študentov

Doučovanie a pomoc s úlohami aj pre deti so ŠVVP

  • Doučuje aj online
  • Od  6 €
Cena Od 6 €

Popis

Som študentkou magisterského stupňa štúdia na pedagogickej fakulte v odbore špeciálna pedagogika. Ponúkam doučovanie a pomoc s domácimi úlohami pre žiakov základnej školy aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ponúkam doučovanie a pomoc s úlohami v Prešove alebo online.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

6 € / 55 min