Katka M.

Katka M.

Katka M.

Doučovanie - 1. stupeň

Cena Od 8 €

Popis

Mám vyštudované učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a taktiež mám aj štátnu skúšku z anglického jazyka. Momentálne som učiteľkou prvého ročníka na prvom stupni základnej školy. Ponúkam doučovanie všetkých predmetov, ktorý prvý stupeň zahrňuje plus anglický jazyk pre druhý stupeň.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

8 € / 55 min