Júlia D.

Júlia D.

Prijíma študentov

Júlia D.

Prijíma študentov

doučovanie matematiky a angličtiny

Cena Od 11 €
Popis Typy lekcií Zodpovedané otázky

Popis

Študentka gymnázia v Žiline, maturantka z matematiky a informatiky.
Doučujem už približne rok a bežne doučujem spolužiakov a kamarátov.
Doučovania viem poskytnúť online alebo prezenčne na vopred dohodnutom mieste.
Prebiehajú podľa vopred dohodnutej témy prípadne materiálov, ktoré si študenti potrebujú prejsť.

Typy lekcií

Trial lesson

5 € / 30 min
Štandardná lekcia

11 € / 55 min

Zodpovedané otázky (1)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Júlia D.

matematika

DOBRÝDEŇCHCEMVÁSPOPROSIŤČIBYSTEMINEPOMOHLIČITOMÁMDOBREĎAKUJEM ZA OCHOTU: x -7 y 0 x 0 y3 x 0 y -3 Rozhodni o pravdivosti výrokov: "Bod N je od začiatku súradnicového systému vzdialený 4 cm." ODPOVED :PRAVDIVÝ "Trojuholník ANO je rovnoramenný." ODPOVED:PRAVDIVY "Úsečka DN má dížku 1 dm.…