Monika S.

Monika S.

Odpovedá do 1 hodiny, na 100% správ
100% 1 hod
Prijíma študentov

Monika S.

Prijíma študentov

Dostanem na medicínu aj teba

Cena Od 20 €/hod
Popis Typy lekcií Zodpovedané otázky

Popis

Dobrý deň. Som PaedDr. Monika Solčanová. Som učiteľkou fyziky, chémie a cudzích jazykov na ZŠ. Mám 26-ročnú prax, doktorát a dokončenú 2. atestáciu.

Každoročne pripravujem žiakov na prijímacie skúšky na medicínu. 17 študentov, ktorých som doučovala, bolo prijatých na medicínu a fyzioterapiu do Bratislavy ako aj do Brna.

Moji žiaci sú úspešní na predmetových olympiádách na celoslovenskej úrovni. V minulom školskom roku sme zvíťazili v celoštátnom kole Technickej olympiády a v krajskom kole Chemickej olympiády.

Niekoľko rokov som predsedníčkou okresnej komisie Chemickej olympiády. Som organizátorkou väčších spoločenských podujatí i školských súťaží rôzneho zamerania.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

20 € / 55 min
Príprava na prijímacie skúšky na medicínu

25 € / 55 min

Zodpovedané otázky (1)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Monika S.

Určovanie väzby podľa elektronegativity

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako je to s určovaním chemickej väzby podľa elektronegativity. Chápem, že tam ide o rozdiel elektronegativít, chápem aj jednotlivému rozdeleniu (polárna, nepolárna,..), avšak neviem pochopiť, ak mám viacprvkovú zlúčeninu/molekulu..napr. molekula vody je polárna,…