Vanessa R.

Vanessa R.

Prijíma študentov

Vanessa R.

Prijíma študentov

Doučovanie jednoducho a príjemne

Cena Od 8 €/hod
Popis Typy lekcií Zodpovedané otázky

Popis

Ahoj! Volám sa Vanessa a mam 20 rokov. Mam ukončenú strednú odbornú školu pedagogickú v Modre, odbor učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo. Momentálne študujem na Univerzite Mateja Bela v BB odbor učiteľstvo psychologie a anglického jazyka. Sama som si prešla rôznymi doučovania, najmä na ZŠ kedy som angličtinu nechápala a bála som sa komunikovať. Doučovaniu sa venujem približne 4 roky. Najskôr som začala iba doucovanim anglického jazyka, pretože veľa mojich kamarátov malo problém pochopiť aj tú najjednoduchšiu gramatiku. Tak sa človek učí.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

8 € / 55 min

Zodpovedané otázky (1)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Vanessa R.

Na ktorú z označených dlaždíc robot nikdy nepríde?

Robot sa pohybuje v štvorcovej miestnosti s bielymi dlaždicami podľa týchto pravidiel: 1) ak môže, ide rovno, 2) ak nemôže pokračovať ďalej rovno, otočí sa o 90° doprava. Jeho začiatočná poloha a natočenie je znázornené šípkou. Šedou farbou sú vyznačené prekážky, cez ktoré robot nedokáže prejsť Na…