Miriam H.

Miriam Hrašková
Účet overený:




 slovenský jazyk a literatúra, matematika ZŠ, prírodoveda, vlastiveda, hudobná výchova, výtvarná výchova, anglický jazyk - mierne pokročilý, hra na husle
 Bratislava
 811 07 (Bratislava)
  83% zodpovedaných správ
  11h priemerná rýchlosť odpovede

Rada každodenne maľujem, pozerám film, čítam, počúvam hudbu, tancujem, spievam, hrám, učím sa, teším, obdivujem a občas i smútim.
Ako dieťa. Ako by mal dospelý.



Tento doučovateľ aktuálne nie je dostupný. Skús kontaktovať niektorého z odporučených.

Napísať referenciu