Ovládajte vzťažné vety (relative clauses): Komplexný sprievodca

Ovládajte vzťažné vety (relative clauses): Komplexný sprievodca

Publikované: 17. 8. 2023 Autor: Juraj S.

Ak ste sa niekedy ocitli v situácii, keď ste zápasili so spletitým svetom vzťažných viet, nie ste sami. V tejto komplexnej príručke vám odhalíme tajomstvá vzťažných viet a vybavíme vás zručnosťami, ktoré vám umožnia ich dostatočné ovládanie. Nezáleží na tom, či ste gramatický nadšenec, alebo niekto, kto chce zlepšiť svoje jazykové zručnosti. Tento blogový príspevok vám poslúži ako kompas pri pochopení, identifikácii a efektívnom používaní vzťažných viet.

Objavte ríšu vzťažných viet

Odhaľte možnosti vzťažných viet

Na prvý pohľad sa vzťažné vety môžu zdať ako obyčajné jazykové komponenty, ale v skutočnosti sú to mocné nástroje, ktoré môžu pozdvihnúť vaše jazykové znalosti. Vnímajte ich ako zlepšováky, ktoré dopĺňajú informácie vo vašich vetách. Vezmite si napríklad vetu: "The book that I borrowed from the library was enlightening." V tomto prípade poskytuje vzťažná veta "that I borrowed from the library" podstatný význam o knihe.

Rozoberme si to na príkladoch:

 • Pôvodná veta: "The book was enlightening."
 • Veta s určujúcou vzťažnou vetou: "The book that I borrowed from the library was enlightening."

V tomto prípade určujúca vzťažná veta "that I borrowed from the library" upresňuje, o ktorej knihe hovoríme, čím obohacuje význam.

Rozlišovanie určujúcich a neurčujúcich vzťažných viet

Rozlišovanie: Určujúce a neurčujúce vzťažné vety

Keď sme pochopili základy, poďme sa hlbšie venovať dvom základným typom vzťažných viet: určujúcim a neurčujúcim. Hoci tieto termíny môžu znieť odborne, ich významy nie sú ani zďaleka nudné. Určujúce vzťažné vety, ako už názov napovedá, zohrávajú kľúčovú úlohu pri identifikácii podstatného mena, ktoré modifikujú. Napríklad v spojení "The student who won the competition was ecstatic" sa používa určujúca vzťažná veta "who won the competition" na určenie toho, o ktorom študentovi hovoríme.

Porovnajme to s neurčujúcou vzťažnou vetou:

 • Pôvodná veta: "My best friend is visiting next week."
 • Veta s neurčujúcou vzťažnou vetou: "My best friend, who is an accomplished artist, is visiting next week."

V tomto príklade neurčujúca vzťažná veta "who is an accomplished artist" ponúka dodatočné informácie o talente priateľa bez toho, aby sa zmenilo jadro správy.

Rozpoznanie vzťažných viet v akcii

Naučte sa ich identifikovať

Ak sa ponoríme hlbšie, schopnosť identifikovať vzťažné vety sa stane cennou zručnosťou. Predstavte si, že ste jazykovým detektívom, ktorý si všimne tieto jemné zlepšováky viet všade, kde sa skrývajú. Ak to chcete robiť efektívne, oboznámte sa so slovami a slovnými spojeniami, ktoré signalizujú prítomnosť vzťažných viet.

Bežné úvodné prvky ako "who", "whom", "whose", "which", "that", "where" a "when" fungujú ako ukazovatele vzťažných viet. Napríklad vo vete "The house where I grew up is now a bustling city street" slovo "where" uvádza vzťažnú vetu, ktorá poskytuje kontext o polohe domu.

Presná interpunkcia

Prechádzanie nástrahám interpunkcie

Vo svete vzťažných viet zohráva interpunkcia kľúčovú úlohu pri objasňovaní štruktúry vety. Správna interpunkcia zabezpečuje súdržnosť a vedie čitateľov k pochopeniu významu. Bez ohľadu na to, či ide o určujúcu alebo neurčujúcu vetu, umiestnenie čiarok je rozhodujúce.

V určujúcich vzťažných vetách sa čiarky vo všeobecnosti nepoužívajú. Tieto vety poskytujú podstatné informácie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou identifikácie podstatného mena. Napríklad: "The scientist who discovered the cure for the disease received an award." Absencia čiarok naznačuje, že informácia, ktorú poskytuje vzťažná veta, je kľúčová pre pochopenie toho, o ktorom vedcovi sa hovorí.

Naproti tomu neurčujúce rvzťažné vety sa oddeľujú čiarkami. Tieto vety ponúkajú nepodstatné detaily. Napríklad: "The actor, who is known for his versatility, delivered an outstanding performance." Čiarky okolo slov "who is known for his versatility" naznačujú, že táto informácia je navyše, ale nie je nevyhnutná na identifikáciu herca.

Ak vás zaujímajú ďalšie časté gramatické chyby v angličtine, prejdite na blogový príspevok na: bežné gramatické chyby a ako sa im vyhnúť.

Príklady a cvičenia: Uplatnenie vedomostí o vzťažných vetách

Prevedenie teórie do praxe

Gratulujeme vám k napredovaniu na ceste svetom vzťažných viet! Teraz uplatníme vaše novozískané poznatky tým, že sa ponoríme do príkladov a cvičení, ktoré upevnia vaše porozumenie a pomôžu vám upevniť vaše zručnosti. Nezabudnite, že prax je kľúčom k majstrovstvu, a táto kapitola je navrhnutá tak, aby ste v oblasti vzťažných viet získali praktické skúsenosti.

Príklady vzťažných viet

Začnime skúmaním niekoľkých príkladov viet obohatených o vzťažné vety. Pri čítaní každého príkladu identifikujte vzťažnú vetu a jej funkciu - či už určujúcu alebo neurčujúcu - pri poskytovaní dodatočných informácií.

 • "The movie that won the award, was a masterpiece."
 • "Sarah, who is an accomplished pianist, performed flawlessly."
 • ”The house where I grew up, is now a bustling city street."
 • ”The book, which has captivated readers worldwide, will soon be adapted into a film."
 • ”The scientist whose research revolutionized medicine, received global recognition."

V každom z týchto príkladov analyzujte, ako prispieva vzťažná veta k celkovému významu vety. Toto cvičenie vám pomôže posilniť schopnosť rozpoznať a interpretovať vzťažné vety v rôznych kontextoch.

Cvičenie: Rozpoznajte a vytvorte vzťažné vety

Prejdime teraz k niekoľkým cvičeniam, ktoré vás vyzvú na identifikáciu vzťažných viet a dokonca na vytvorenie vlastných. Vyplňte každé cvičenie a porovnajte svoje odpovede s poskytnutými riešeniami:

Identifikujte vzťažné vety

Identifikujte vzťažné vety v nasledujúcich vetách a uveďte, či sú určujúce (D) alebo neurčujúce (ND).

 1. The artist who painted this masterpiece is renowned worldwide.
 2. My favorite novel, which I read last summer, is a story of adventure.
 3. The city where I was born has a rich cultural heritage.
 4. The student whose project impressed the professor received a scholarship.
 5. Julia, who is a skilled linguist, speaks five languages fluently.

Riešenia:

 1. Určujúca vzťažná veta (D): "who painted this masterpiece"
 2. Neurčujúca vzťažná veta (ND): "which I read last summer"
 3. Určujúca vzťažná veta (D): "where I was born"
 4. Určujúca vzťažná veta (D): "whose project impressed the professor"
 5. Neurčujúca vzťažná veta (ND): "who is a skilled linguist"

Zapojením sa do týchto príkladov a cvičení aktívne uplatňujete svoje vedomosti o vzťažných vetách. Čím viac budete cvičiť, tým istejší si budete pri používaní a identifikácii vzťažných viet v každodenných jazykových aktivitách. Pri ďalšom štúdiu jazyka nezabúdajte, že zvládnutie vzťažných viet predstavuje zručnosť, ktorá zvýši vašu schopnosť komunikovať precíznejšie.

Pripravujete sa na skúšku z anglického jazyka? Pozrite si príspevok: o tom, ako sa dôkladne pripraviť na skúšku z anglického jazyka alebo ako si vybrať sprývny anglický certifikát pre vašu kariéru.

Nájdite si lektora: Zlepšite sa v učení

Preskúmajte výhody doučovania

Pri učení sa jazykov a vzťažných viet možno zistíte, že potrebujete ďalšiu podporu a poradenstvo. Vstúpte do sveta doučovania - cesty, ktorá môže výrazne urýchliť váš pokrok a zdokonaliť vaše jazykové zručnosti. Ak sa potýkate so zložitosťou vzťažných viet a túžite po individuálnej pomoci, zváženie doučovania môže byť múdrym rozhodnutím. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako vám doučovateľ môže pomôcť zlepšiť vašu angličtinu, pozrite si blogový príspevok o "výhodách individuálneho doučovania angličtiny".

Úloha doučovateľa na vašom učení

Doučovatelia môžu ponúknuť celý rad výhod, ktoré presahujú rámec toho, čo môže poskytnúť samoštúdium. Bez ohľadu na to, či ste začiatočník, ktorý sa snaží získať základné znalosti, alebo pokročilý študent, ktorého cieľom je dosiahnuť plynulosť, lektor môže slúžiť ako váš špecializovaný sprievodca. Podobne ako sme spolu prešli nuansami vzťažných viet, aj lektor bude kráčať spolu s vami a prispôsobí svoj prístup vašim špecifickým potrebám.

Doučovateľ poskytuje neoceniteľnú výhodu individuálneho prístupu. Dokáže pozorne identifikovať oblasti, v ktorých sa potrebujete ďalej rozvíjať, a navrhnúť cvičenia na mieru, aby ste tieto nedostatky odstránili. V kontexte porozumenia vzťažným vetám sa môže lektor zamerať na vaše silné a slabé stránky a zabezpečiť, aby ste tento zložitý koncept dobre pochopili.

Ako nájsť miestne príležitosti vo vzdelávaní

Ak preferujete osobné stretnutia, ideálnou možnosťou môže byť vyhľadanie jazykovej školy vo vašej blízkosti. Vyhľadaním fráz ako "jazyková škola Nitra" alebo "kurz angličtiny Banská Bystrica" objavíte možnosti, ktoré ponúkajú štruktúrované kurzy a hodiny prispôsobené vašej úrovni znalosti.

Ak napríklad bývate v Košiciach a hľadáte jazykovú školu, jednoduché vyhľadávanie "jazyková škola Košice" môže priniesť výsledky, ktoré zodpovedajú vašim ambíciám. Ak sa nachádzate v Žiline, vyhľadávanie "anglická jazyková škola Žilina" vás môže nasmerovať na inštitúcie, ktoré ponúkajú zaujímavé možnosti vzdelávania.

Personalizované doučovanie pre cielený pokrok

Ak je dostupnosť miestnych jazykových škôl obmedzená alebo ak hľadáte osobnejší prístup, zvážte možnosť nájsť si miestneho doučovateľa. Vyhľadávanie, ako napríklad "doučovanie angličtiny Bratislava" alebo "učiteľ angličtiny Trnava", vás môže spojiť s kvalifikovanými pedagógmi, ktorí vám môžu poskytnúť individuálnu pozornosť pri výučbe.

Doučovanie ponúka niekoľko značných výhod. Individuálna pozornosť, ktorú dostanete, zaručuje, že sa vaše problémy budú riešiť priamo. Táto úroveň zamerania môže byť obzvlášť výhodná pri zvládaní zložitých tém, ako sú napríklad vzťažné vety. Okrem toho vám doučovateľ môže ponúknuť flexibilitu v plánovaní, prispôsobiť sa vašim záväzkom a zabezpečiť hladký priebeh výučby.

Preskúmajte možnosti online doučovania

V digitálnom veku už fyzická blízkosť nie je obmedzením. Ak sa nájdenie miestneho doučovateľa ukáže ako náročné, oblasť online doučovania otvára svet možností. Webové stránky ako www.doucma.sk ponúkajú platformy, ktoré spájajú študentov s odbornými lektormi v rôznych predmetoch vrátane vzdelávania jazykov.

Online doučovanie poskytuje pohodlie učenia sa z pohodlia vlastného domova, pričom stále môžete využívať výhody osobného poradenstva. Je to obzvlášť výhodné vtedy, ak chcete zvládnuť nuansy vzťažných viet, pretože online doučovateľ sa môže prispôsobiť vašim špecifickým potrebám a viesť vás náročnými konceptmi. S pomocou technológií vám už geografické hranice nebránia v prístupe ku kvalifikovaným lektorom.

Záver

Ak sa vaša cesta svetom vzťažných viet blíži ku koncu, získali ste neoceniteľnú sadu nástrojov na zlepšenie vašich jazykových zručností. Od pochopenia typov vzťažných viet až po ich rozpoznanie v praxi a preskúmanie výhod doučovania ste sa vydali na cestu komplexného skúmania, ktoré vám dobre poslúži pri štúdiu jazykov. Nezabúdajte, že učenie jazykov predstavuje dynamický proces a pochopenie vzťažných viet je len jedným z krokov k celkovému ovládaniu jazyka. Keď budete aplikovať to, čo ste sa naučili, pravidelne cvičiť a pokračovať v objavovaní nových jazykových obzorov, budete na dobrej ceste k výrečnej a sebavedomej komunikácii. Veselé učenie!