Typy ako napísať skvelú esej či sloh

Typy ako napísať skvelú esej či sloh

Publikované: 22. 2. 2024 Autor: Terézia J.

Cítite sa preplnení predstavou písania esejí? Nebojte sa, nie ste sami. Mnoho študentov považuje písanie esejí za náročné, ale s pravým usmernením a prístupom môžete túto úlohu zvládnuť ako profesionál.


1. Zadanie:

Prvým krokom k napísaniu skvelej eseje je dôkladne pochopiť jej zadanie alebo otázku. Venujte čas na jej analýzu, identifikujte kľúčové termíny aby ste pochopili, čo sa od vás vyžaduje. Ak máte nejaké nejasnosti, neváhajte sa opýtať svojho učiteľa na objasnenie.

2. Rešerš:

Základ dobrej eseje sú práve externé zdroje pre podporu argumentu. Získavajte ich z dôveryhodných zdrojov ako knihy, odborné časopisy, alebo overené webové stránky. Robte si poznámky, zdôrazňujte kľúčové body a nezabudnite si poznačiť, kde ste našli každú informáciu pre správne citácie neskôr.

3. Rozvrh:

Pred začatím písania vytvorte plán písania vašej eseje. Pomôže vám to usporiadať svoje myšlienky a zabezpečiť, že logicky prúdia od jedného bodu k druhému. Rozdeľte svoju esej na časti - úvod, jadro a záver - a zapíšte si kľúčové body a argumenty pre ne.

4. Začiatok eseje:

Pútavý úvod je to, čo má čitateľa zaujať čítať ďalej. Začnite niečím pozoruhodným, ako je zaujímavý fakt, otázka, ktorá pobúri myseľ, alebo príbeh, ktorý sa vzťahuje k vašej téme. Týmto spôsobom prilákate čitateľa a urobíte ho zvedavým. 

5. Silný Argument:

Každý odsek jadra by sa mal zamerať na jediný hlavný bod, ktorý podporuje váš záver. Rozmýšľajte nad týmito odsekmi ako nad stavebnými blokmi vášho argumentu - každý by mal predstavovať novú myšlienku alebo dôkaz, ktorý posilňuje vaše tvrdenie. Nezabudnite zahrnúť analýzu a interpretáciu, aby ste predviedli svoje kritické myslenie.

6. Plynulé Prechody:

Vaša esej by mala mať plynulé prechody, ktoré vedú čitateľa bezproblémovo z jedného bodu na druhý. Používajte prechodové slová a frázy ako "navyše," "avšak," "okrem toho" a "naopak" na prepojenie vašich myšlienok a udržanie koherencie počas celej eseje.

7. Záver:

Vašu esej uzavrite silným záverom. Zhrňte svoje hlavné body, znovu vyjadrite váš postoj novým spôsobom a nechajte svojho čitateľa so zaujímavou myšlienkou. Vyhnite sa predstaveniu nových informácií - namiesto toho sa sústreďte na posilnenie vášho argumentu a zanechanie trvalého dojmu.

8. Korektúra:

Venujte čas na dôkladnú korektúru a úpravu vašej eseje. Sledujte pravopisné, či gramatické chyby a nešikovné formulácie. Prečítajte si svoju esej nahlas alebo požiadajte priateľa, či rodinného príslušníka, aby ju prečítal za vás - čerstvé oči často zachytia chyby, ktoré by ste mohli prehliadnuť.

9. Prax:

Ako pri každej zručnosti, aj písanie esejí sa zlepšuje s praxou. Nedajte sa odradiť, ak vaše prvotné eseje nie sú dokonalé - pokračujte v cvičení, pýtajte si spätnú väzbu od vašich učiteľov alebo spolužiakov a nebojte sa experimentovať s rôznymi štýlmi a technikami písania.


Nezabudnite, že Rím sa nevybudoval za deň, a ani skvelá esej nie je hotová za okamih. Pokračujte v zdokonaľovaní vašich zručností, ostávajte zvedaví a nikdy sa neprestávajte usilovať o zlepšenie. Zvládnete to!