Doučovanie v lete - áno či nie?

Leto je pre mnohých časom oddychu, dovoleniek, načerpania nových síl do nového školského roka.

Po desiatich mesiacoch plných povinností prichádza deväť týždňov zaslúženého relaxu pre žiakov i študentov. Je to špecifické obdobie, v ktorom sa mladí môžu benevolentnejšie rozhodovať o trávení ich voľného času, nakoľko nie sú viazaní školskými povinnosťami. Práve preto im dané obdobie umožňuje realizovanie cieľov, na ktoré možno počas školského roka nebol čas. Môžu to byť rôznorodé aktivity, ako napr. rôzne druhy športu, turistika, návšteva kultúrnych podujatí, jazykových kurzov ako aj individuálneho doučovania. Keďže je leto skôr obdobie spájajúce sa s oddychom, vzniká opodstatnená otázka, či je vhodné pre doučovanie sa cudzích jazykov prípadne iných predmetov. Na danú otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Kým pre niektorých áno, pre iných nie.

Čo sa mladších žiakov týka, určite by si aspoň pár týždňov mali od učenia celkom oddýchnuť. Po načerpaní nových síl,budú na doučovaní pravdepodobne rýchlejšie napredovať. Študenti SŠ a VŠ sa už vedia primerane svojmu veku rozhodnúť, koľko oddychu potrebujú, predtým ako sa znova začnú venovať učeniu.

Pokiaľ sa jedná o doučovanie s frekvenciou jeden- alebo dvakrát do týždňa, myslím si, že s hodinami môžu začať hneď na začiatku prázdnin. Špecifickú skupinu, pre ktorú by doučovanie počas leta mohlo byť veľmi prospešné, tvoria študenti maturujúci v nasledujúcom školskom roku. Niektorí síce vedia, že s cudzím jazykom majú problém, ale učenie odkladajú na poslednú chvíľu a potom majú problémy s prípravou na maturitu, pretože nestíhajú. Ak si však zlepšia svoje komunikačné schopnosti v danom jazyku a budú sa vedieť ľahko vyjadrovať, nebudú sa musieť veľa učiť a takto im zostane čas na prípravu z iných maturitných predmetov. Pre dospelých, pre ktorých je leto hluchým obdobím, pretože pracujú v oblastiach, v ktorých je počas leta menej práce, ako počas celého roka, je leto práve najvhodnejším obdobím na doučovanie.

Na druhej strane zamestnanci letísk, cestovných kancelárií, hotelov, reštaurácií atď. zažívajú najhektickejšie obdobie v roku a preto je pre nich nepredstaviteľné, začať s cudzím jazykom v tomto období.

Všetkým, ktorí sa rozhodli letné mesiace využiť na štúdium, prajem pevnú vôľu pri napredovaní a samozrejme krásne, zážitkami plné leto!

Prečítajte si aj ďalšie články na našom blogu:

Späť na zoznam článkov