Trh práce bude od ľudí vyžadovať mentorské schopnosti

Trh práce bude od ľudí vyžadovať mentorské schopnosti

Publikované: 2. 5. 2019 Autor: Juraj S.

Mnohé pracovné pozície, ako ich teraz poznáme, nebudú o pár rokov na Slovensku realitou. Zamestnávatelia upozorňujú, že do popredia sa v rámci požiadaviek na zamestnancov budú dostávať znalosti v oblasti IT ale aj mentoring. Vo všeobecnosti možno tvrdiť, že zamestnávateľ ocenní voľnočasové aktivity kandidáta. Inými slovami, pomôcť môže ak ste ako študent alebo počas nezamestnanosti doučovali.

Trh práce a mentoring

Podľa údajov Svetového ekonomického fóra bude do roku 2022 nutné, aby sa 54 % súčasných zamestnancov preškolilo. Viac ako tretina z nich musí absolvovať tréning v trvaní viac ako 6 mesiacov, 9 % z nich musí absolvovať školenia v dĺžke jedného roka, 10 % ľudí musí získať nové zručnosti tréningami či školeniami po dobu viac ako jedného roka. Najžiadanejšou zručnosťou na trhu práce bude v budúcich rokoch analytické myslenie a inovatívnosť.

Zamestnávatelia však budú vyžadovať od zamestnancov aj kreativitu, originalitu a kritické myslenie. Do popredia sa dostáva flexibilita a komplexné riešenie problémov. Na to je vhodné, ak si človek prejde napríklad aj rôznymi typmi mentorských školení. Ak má prax v samotnom školení alebo s doučovaním, je to výhoda. A to z dôvodu, že človeku dávajú predpoklady na ľahšie zvládanie stresových situácii, pričom si buduje samostatnosť a vie si lepšie utriediť úlohy. Výhodu budú mať aj kandidáti, ktorí pracujú na samovzdelávaní a doučujú sa pracovať s novými softwaremi, učia sa cudzie jazyky a podobne.

V rámci východnej a strednej Európy budú do roku 2022 čoraz viac žiadané pozície ako dátový analytik, špecialista na robotické stroje, inžinier, vývojár softvérov a aplikácií či špecialista na sociálne siete. Očakáva sa, že sa bude meniť aj druh pracovného pomeru. Práve ten trvalý môže ísť viac do úzadia, pričom do popredia sa môže dostať najímanie dočasných pracovníkov alebo samostatne zárobkové osoby.

Podľa odborníkov, predchádzajúce skúsenosti v oblasti vzdelávania a doučovania budú do budúcna veľkým plusom. Zamestnávatelia chcú od pracovníkov vysokú motiváciu, ambicióznosť ale aj zmysel pre detail. Dôležitým sa stáva chuť učiť sa a lojalita.