Výber druhého cudzieho jazyka

Výber druhého cudzieho jazyka

Publikované: 24. 7. 2022 Autor: Jana M.

Všetci dôverne poznáme staré známe motto „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Hoci motto je staré, stále platí a dnes možno viac než inokedy predtým. S cudzím jazykom v súčasnosti začínajú už v útlom veku. Väčšinou je to angličtina. Neskôr však prichádza rozhodnutie, ktorý cudzí jazyk sa učiť ako ďalší. V súčasnosti sa s touto situáciou stretávajú už deti na základnej, príp. strednej škole. Dospelí však nie sú žiadnou výnimkou.. Za žiakov častokrát rozhodujú rodičia, pretože chcú pre svoje deti to najlepšie, ale je to vždy ten najlepší postup?

Z mojich skúseností viem, že druhý jazyk sa vďaka štúdiu na ZŠ/SŠ naučí len málokto. Prečo je to tak? Častokrát sa tento predmet v škole "odsúva na druhú koľaj", pretože sú iné, dôležitejšie predmety. Niektorým sa tento druhý cudzí jazyk zdá príliš ťažký, iným nevyhovuje učiteľ alebo sa im dokonca daný jazyk ani nepáči. Aby učenie nebolo pre človeka "mučením", musí si správne vybrať a treba zvážiť viacero faktorov.

Využiteľnosť jazyka

Tento bod je veľmi dôležitý pre správny výber jazyka a je asi aj tým, na základe ktorého sa rozhoduje väčšina ľudí. Ale čo vôbec znamená, že je jazyk využiteľný? Zatiaľ je stále najpopulárnejším 2. cudzím jazykom vyučovaným na školách práve nemčina. Je možné využiť tento jazyk vo viacerých štátoch, vrátane jedného, s ktorým susedíme. To je jeden pohľad na využiteľnosť jazyka. Ak by sme však chceli zvoliť jazyk, ktorým hovorí obrovské množstvo ľudí, vybrali by sme si skôr španielčinu alebo ruštinu. Keby ste si však pozreli na internete pracovné ponuky s požiadavkou na cudzí jazyk, zistíte, že taká taliančina, ktorá nie je natoľko rozšírená ako španielčina či ruština, má bohatšie zastúpenie. Pre prácu pre európske inštitúcie je zas výbornou voľbou francúzština. Treba si preto ujasniť, aké máme ciele.


Reálie

Na prvý pohľad možno nepodstatný bod, ale v skutočnosti môže zavážiť. Nie je úžasné prečítať si o oblasti a krajine, ktorá nás zaujíma, v cieľovom jazyku? Je to tiež spôsob, akým sa častokrát môžeme dozvedieť niečo viac než nám ponúkajú slovenské zdroje. Môže ísť o históriu, geografiu, architektúru danej krajiny, ale tiež o zvyky, tradície a kultúru. Ak nás zaujíma krajina, ktorej jazyk sa učíme, učí sa nám ľahšie.


Možnostinapredovania

Tento bod istým spôsobom súvisí aj s predchádzajúcimi dvoma. Pri výbere cudzieho jazyka by sme mali zvážiť aj to, či ho plánujeme využiť v krajine, kde sa jazyk používa. Ak ma nikdy nelákalo napr. Rusko a ani ruská kultúra, ak tam neplánujem ísť ani na výlet, nevyberiem si tento jazyk len preto, že ním hovorí značná časť obyvateľstva.

Okrem toho je možné vziať do úvahy aj rodinné vzťahy. Rodinný príslušník žijúci v zahraničí môže byť nielen silnou motiváciou učiť sa daný cudzí jazyk, ale aj dobrým pomocníkom, ktorý nám s jazykom pomôže.


Učiť sa cudzie jazyky je dôležité. Otvárajú nám možnosti, rozširujú obzory, učia nás tolerancii. Je však dôležité, aby bol pre nás jazyk z určitého hľadiska atraktívny, aby nás bavil. Len tak totiž splní svoj účel a nebude pre nás bremenom.