13 bezkontaktných hier pre deti v čase korona krízy

13 bezkontaktných hier pre deti v čase korona krízy

Publikované: 24. 5. 2020 Autor: Juraj S.

Školy sa pomaly otvárajú, avšak za veľmi prísnych hygienických podmienok. Učiteľ v triedach zodpovedá za výchovno-vzdelávací proces študentov. Medzi jeho ďalšie úlohy patrí aj bezpečnosť a zdravie žiakov v triedach, či zabezpečenie vyučovania hravou a zábavnou formou. Nie len učitelia, ale aj rodičia musia svoje deti vedieť zabaviť, predovšetkým v tomto období.

Preto sme spísali 13 zábavných hier bez fyzického kontaktu, ktoré môžete použiť na oživenie vyučovania žiakov alebo študentov v triede, na telesnej výchove, doma alebo von.

Pobyt na čerstvom vzduchu je dozaista skvelá vec. Telo získava energiu, posilňujeme sa a slnečné žiarenie nám tiež dodáva potrebný vitamín D. Medzi hry von patria:

Skákanie cez gumu

Na hranie gumy potrebujete gumičku dĺžky okolo troch metrov. Počet hráčov je ľubovoľný. Guma je natiahnutá okolo nôh dvoch hráčov, ktorí stoja oproti sebe. Tretí hráč teraz skočí dovnútra, cez alebo medzi natiahnutú gumičku v dohodnutých rytmoch. Ak urobí chybu, je na rade ďalší hráč.

Hra generál

Ide o pohybovú hru pre menšie deti. Jeden hráč stojí na jednom konci ihriska chrbtom otočený k deťom, ostatní hráči stoja oproti nemu na druhom konci (samozrejme v dostatočnej vzdialenosti). Každý hráč, jeden po druhom, kladie otázku: „Generál, koľko krokov môžem urobiť?“ „Generál“ odpovedá ľubovoľným počtom a ľubovoľne zvoleným typom krokov (obrovské kroky vpred, malé kroky dozadu, kačacie kroky, na jednej nohe, na dvoch nohách ...). Každý hráč môže teraz vykonať uvedený počet krokov uvedeným spôsobom. Prvý, kto dorazil ku generálovi, vyhral.

Bedminton

Klasická hra, kde ide o to, odhodiť košíček tam a späť s bedmintonovými raketami tak často, ako je to možné, bez toho, aby spadol na zem.

Beh

Beh je najznámejšia a najstaršia hra vôbec. Kto dorazí prvý do cieľa vyhráva.

Petang

Dva tímy s guličkami alebo loptičkami hrajú proti sebe. Cieľom je dostať sa čo najbližšie k cieľovej guličke s vašimi vlastnými loptičkami. Súperove lopty môžu byť tiež vytlačené. Vyhráva to družstvo, koho guličky sú najbližšie k cieľovej guličke.

Hod krúžkov

Hod krúžkov je ideálny na precvičovanie presného hádzania. Hádzanie je vecou sústredenia, šťastia a zručnosti, a to tak, že krúžky musia dopadnúť na zvislé tyče, a tak nazbierať čo najviac bodov.

Schovávačka

Schovávačka je klasická hra známa po celom svete. Dieťa sa skryje pred iným dieťaťom a to ho následne musí hľadať.

Tenis

Tenis je športová hra, ktorú hrajú dvaja alebo štyria hráči, podobne ako bedminton.

Maľovanie kriedou

Maľovanie kriedou na ihrisku alebo tabuľu rozvíja kreativitu a jemnú motoriku dieťaťa.

Skákanie panáka

Na zem nakreslíme postavu panáka. Kresba sa rozdelí do 5 až 11 polí, ktoré sa očíslujú. Úlohou dieťaťa je preskákať siluetu v poradí čísel na jednej, resp. na oboch nohách a to bez prešľapov.
Dieťa hádže kamienok na prvé políčko v poradí. Po hodení skáče cez celého panáka, pričom políčko, na ktorom je hodený kamienok, musí preskočiť. Na konci škôlky sa skokom otočí a skáče späť.

…a keď začne pršať, do úvahy pripadajú tieto možnosti.

Stolný tenis – pingpong

Hráč sa snaží odraziť loptu ponad sieťku na špeciálnom stole, tak, aby odrazenie lopty bolo pre súpera ťažké.

Asociačné hry

Táto asociačná hra sa týka spontánnosti, pretože sa musí hráč použiť aj slovo, ktoré mu napadne ako prvé. Prvý žiak vyberie slovo, napríklad „krava“. Nasledujúci hráč musí potom okamžite pomenovať slovo, ktoré sa týka kravy, napr. „mlieku“ a pokračuje ďalší hráč, so slovom, ktoré sa týka mlieka, napr. „jogurt“ atď.

Vidím, čo nevidíš

Žiak hľadí na jednotlivé objekty v triede, ktoré sa snaží opísať pomocou vety: „Vidím, čo nevidíš a to je ...“. Objekt môže byť opísaný viackrát a presnejšie, až kým ho neuhádnu spolužiaci. Napr.: Vidím, čo nevidíš a to je veľké, priestranné, čierne, píšeme na to – tabuľa.