Differences between British and American English - Rozdiely medzi Britskou a Americkou angličtinou

Differences between British and American English - Rozdiely medzi Britskou a Americkou angličtinou

Publikované: 7. 2. 2021 Autor: Richard M.

Ahojte,

často sa stáva, že v rôznych anglicky hovoriacich regiónoch sa stretávame so špecifickými slovami, frázami, či dokonca gramatickými odlišnosťami. Možno sa pýtate ktoré výrazy typicky reprezentujú jednotlivé anglicky hovoriace krajiny. Nižšie sa pozrieme na pár z mnoha rozdielov, ktoré môžeme nájsť medzi britskou a americkou angličtinou.


1. have got vs. have (mať/vlastniť niečo)

Na Britských ostrovoch sa používa výraz "have got", avšak v amerike používajú "to have".

Príklad:

GB: I have got a sister. - Tvorenie otázky GB: Have you got a sister?

USA: I have a sister. - Tvorenie otázky USA: Do you have a sister?


2. písanie slov sour vs. or

Vo Veľkej Británii je typické písať slová s príponou our, zatiaľ čo američania používajú koncovku or.


Príklad:

GB: behaviour, endeavour, flavour, ...

USA: behavior, endeavor, flavor, ...


Oba z týchto spôsobov vyjadrovania sú správne, používajú sa ale v rôznych anglicky hovoriacich regiónoch :-)