Terapia na hodine jazyka

Terapia na hodine jazyka

Publikované: 28. 1. 2022 Autor: Romana K.

Situácia, ktorú posledné roky zažívame, zahŕňa dôležité výzvy, ktoré nás ovplyvňujú ako jednotlivcov aj ako učiteľov / lektorov: naši študenti trpia vzťahovými problémami, izoláciou, neistotou, stresom ....

Z môjho pohľadu v momentálnej situácii viac ako inokedy je dôležité pracovať s našimi študentami na témach ako sú emócie, vďačnosť, starostlivosť o seba, sebaláska, pohoda a odolnosť, a tiež podporovať našich študentov v ich emocionálnom a psychofyzickom rozvoji.


Na INTERNETE som našla veľa tém s ktorými sa dá pracovať na hodine španielčiny ( hociktorého iného jazyka)

Sú to témy ako napriklad :


1. EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA
2. OSOBNÝ ROZVOJ
3. STRACHY
4. VĎAČNOSŤ
5. SEBAVEDOMIE