Author's photo
Katarína P.
fyzika - vš

Fyzika príklad - otáčanie zeme okolo zemskej osi

otáčanie zeme okolo zemskej osi spôsobuje odchýlenie padajúcich telies na východ.

aká veľká bude odchýlka y´ od zvislého pri dopade na zem, ak teleso padá voľným pádom z výšky z´ v mieste so zemepisnou šírkou Φ

Attachments:
Question image