Author's photo
Valika Š.
matematika

trojuholníková nerovnosť

Co je to trojuholnikova nerovnost?

2 answers
Súčet dĺžok ľubovoľných 2 strán trojuholníku musí byť väčší ako dĺžka 3. strany.
Trojuholníková nerovnosť znamená, že súčet dĺžok dvoch strán je väčší ako dĺžka tretej strany. Ak sú a,b,c strany trojuholníka tak potom musí platiť:
b + c > a
a + c > b
a + b > c