Author's photo
Account deleted
chémia

Chemická reakcia

Chemická rovnica prípravy dusičnanu-dihydroxid bismutitého z hydroxidu bismutitého.

1 answer
Chemická rovnica prípravy dusičnanu-dihydroxid bismutitého z hydroxidu bismutitého:
Bi(OH)3 + HNO3 = BiNO3(OH)2+ H2O
Comments:
Account deleted
Ďakujem pekne za odpoveď
Martina D.
Niet za čo. Rado sa stalo.