Naučte sa španielsky a žite plní energie!

Naučte sa španielsky a žite plní energie!

Published on: 11. 6. 2023 Author: Daniel F.

Ahoj, ja som Daniel :)

Možno to nevieš, ale okrem vyučovania španielčiny sa venujem osobnému tréningu, výžive a dokonca som učil telesnú výchovu na niektorých školách.

Učenie španielčiny je pre mňa niečo viac: chcem ňou aktivovať vašu dobrú energiu! Preto sa vám pokúsim sprostredkovať dôležitosť motivácie. Nielen pre španielčinu, ale pre všetko v živote.

Ale ako môžeme žiť motivovaní?


Je toho veľa, čo môžeme urobiť pre to, aby sa ľudia okolo nás, či už na osobnej, spoločenskej, rodinnej alebo pracovnej úrovni, cítili lepšie - sami so sebou aj s nami.

Sériou konkrétnych činov dokážeme dosiahnuť, aby sme sa sami cítili dobre, motivovali sa a slúžili ako impulz pre ostatných:

- Uznanie vlastných zásluh a zásluh iných.
- Pochvala. Posilňovanie pozitívneho správania.
- Dávať moc, autoritu... schopnosť ovládať.
- Prijímanie ľudí takých, akí sú: pozastavenie posudzovania druhých.
- Správať sa zdvorilo, ospravedlniť sa, oslovovať ľudí menom.
- Byť chápavý, tolerantný, vedieť počúvať...
- Kritizovať - opravovať fakty, nie ľudí.
- Poznať emócie druhých a starať sa o ne.
- Klásť taktné otázky, vyhýbať sa nepríjemným otázkam.
- Byť vďačný.
- Používať dobrý humor.
- Obľubovať a posilňovať sebaúctu.
- Osobný takt.

Rutiny na prácu na našej sebamotivácii v každodennom živote

Nižšie si preberieme sériu rutín, ktoré nám pomôžu pracovať na našej sebamotivácii v pracovnom prostredí:

- Ujasnite si svoje ciele, úlohy a silné stránky. Jasne si ich zapíšte, aby ste si na ne mohli spomenúť vo chvíľach slabosti. Je dôležité mať jasno v tom, "načo", bez toho, aby ste vedeli, kam sa chcete dostať, bude ťažké zvoliť si cestu.
- Stanovte si stratégiu na dosiahnutie svojich cieľov a určte si ich priority. Organizujte si deň tak, že dôležité úlohy budete vykonávať vtedy, keď budete mať viac energie. Dokončenie toho, čo je dôležité, vám dodá dodatočnú motiváciu pokračovať.
- Pestujte si dobrú náladu a pozitívny vnútorný dialóg. Eliminujte negatívne správy zo svojej hlavy, v mnohých prípadoch sme to my, kto "hádže kamene o vlastnú strechu".
- Obklopujte sa pozitívnymi ľuďmi a držte sa ďalej od negatívnych ľudí. Pozitívne prostredie vám pomôže dostať zo seba to najlepšie.
- Na konci každého dňa si urobte bilanciu. Nechajte si niekoľko minút pre seba, zhodnoťte sa a odmeňte sa za dosiahnuté ciele. Poučte sa zo svojich chýb a naberte silu plánovaním na ďalší deň.

Prajem vám pekný deň. Pamätajte, že šťastie je vo vzduchu, len sa musíte naladiť na správnu frekvenciu, aby ste ho našli.