Jamka na brade? Lepšie zárobky máme napísané v tvári

Jamka na brade? Lepšie zárobky máme napísané v tvári

Published on: 14. 5. 2019 Author: Juraj S.

Viete čo sa hovorí o jamke na brade?

Najmä ženy jamku na brade nemajú na sebe a vnimajú ju ako nedokalosť. Všeobecne prevláda názor, že je to atraktívne. Jamka môže mať genetický pôvod, ale vaše deti ju nemusia zdediť. Môže sa objaviť až obgeneračne.

Rozprávkové platy manažérov nezávisia len od ich skúseností, odbornosti či kontaktoch, ale aj na tom, ako navonok vystupujú, akú majú reč tela a hlavne, čo majú napísané v tvári. V zahraničí začína byť pri pracovných pohovoroch trendom, že si personálny manažéri vyberajú na lepšie platené pozície ľudí aj podľa neverbálnej komunikácie a na základe toho, ako vyzerajú a starajú sa o seba. Na tento trend pozvoľna nastupujú aj firmy na Slovensku. Podľa odborníčky na neverbálnu komunikáciu Nory Laukovej reč tela a najmä naše črty tváre prezrádzajú, do akej miery budeme v živote úspešní.

Čo znamená, že máme úspech alebo neúspech v živote napísaný v tvári?

S tým, čo máme napísané v tvári a reči tela, ako budeme, resp. nebudeme úspešní sa už narodíme. Často majú ľudia predstavu, že reč tela je danosť, ktorá sa dá naučiť a môžeme ju kedykoľvek zmeniť. Reč tela je daná dispozíciou človeka. Teda to, čo má človek napísané v tvári a v jeho fyzionómii nemôžeme zmeniť. Môžeme len korigovať správanie a vonkajšie prejavy, nie však to, čo skutočne prežívame alebo cítime. Reč tela a dispozícia v tvári sú hlavným ukazovateľom toho, čo človek v živote dokáže, na čo má schopnosti, či potenciál. Reč tela je kniha, ktorá je živou knihou každého človeka a nedá sa len tak prepísať. A tak je to aj s tvárou a tým, čo v nej máme napísané. Úspech resp. neúspech je napísaný v črtách tváre človeka, ktoré majú niekoľko významných znakov. Väčšinou ide o ľudí, ktorí majú hranatú tvár, guľatú bradu a ostrejšie črty tváre. Majú výraznejšie ostré vrásky okolo očí a úst. Oči majú ďalej od seba a majú väčšie nosné dierky. To sú ľudia, ktorí majú radi peniaze, hovoríme, že pričuchávajú viac k peniazom, a vedia ich vyhľadať. (smiech). Majú väčšinou atletické postavy, sú húževnatejší, silnejšie stavaní a svalnatejší. Majú od prírody danosť, resp. schopnosť sa veľmi rýchlo fyzicky zregenerovať. To je znakom, že vedia pracovať aj vo veľkom strese, zároveň vedia dobre využívať svoj šarm, charizmu a cieľavedomosť na to, aby zaujali. Medzi charizmatické a cieľavedomé znaky tváre sú napr. jamka, resp. čiarka v brade, výrazná vráska medzi očami, nesúmerné obočie, či oči v hornom viečku klesajúce smerom dolu.

Čo najviac dnes predáva úspešných?

Boli by ste prekvapení, že práve neverbalita. Tvorí totiž až 93 percent z celkového komunikačného prejavu človeka. Nie je to len tým, čo človek vie a aké má znalosti, či odbornosť. V dnešnej dobe totiž práve vzhľad predáva potenciál a schopnosti. Ak sú ľudia upravenejší, čistejší či štíhlejší, teda dávajú navonok vedieť, že sa o seba viac starajú, majú aj väčší úspech. Ak si niekto myslí, že pri lepšie platených pozíciách zaujmú najmä inteligenciou, tak sa mýlia. Tí úspešnejší sú viac pohybliví ľudia, viac dynamickí, aktívni, málo skeptickí a draví bojovať za seba, teda za hodnotné veci o ktorých sú presvedčení. Často medzi tieto typy patria z typológie napr. sangvinici, často aj niektorí cholerici.

Ale rozhodujúcejšie v tomto smere sú však iné faktory ako to, či máme väčšie nosné dierky alebo užšiu tvár.

Samozrejme, ale aj to sú znaky, na ktoré sa mnohí personalisti vo svete pri výbere kandidátov napríklad na manažérske pozície zameriavajú. Pozrite sa na najlepšie platených manažérov na svete. Sú to skvelí rečníci s dokonalým vystupovaním, ktorí trvale pracujú na svojom sebarozvoji aj na svojom vzhľade. Ide o osobnosti, ktoré si vedia ľudí získať a „nakloniť na svoju stranu“. Vedia perfektne pracovať so svojimi výhodami neverbality, ovládajú vzťahový a psychologický manažment. Nie je to len o povahe, skúsenostiach a vedomostiach daného človeka, ale aj o celkovom výzore. Keď sa pozriete na ich fyzický vzhľad, majú veľa spoločných čŕt, ktoré som opisovala.

Na Slovensku sa pri výbere kandidátov pozerá skôr na ich znalosti, skúsenosti a či odbornosť.

Áno, osobnostný profil veľa personalistov na Slovensku robí týmto spôsobom. Neverbalitu často posudzujú len okrajovo, pretože na Slovensku nie je veľa ľudí, ktorí sa tomuto odboru špecificky venujú. I keď už aj na Slovensku sú medzinárodné spoločnosti, ktoré začali v pohovoroch uplatňovať poznatky z neverbality.

Prečo je to dôležité?

V dnešnej trhovej ekonomike platí, že „dobré kontakty umožňujú vytvárať dobré kontrakty“. Úspešnejší, teda otvorenejší a sebavedomejší ľudia si vedia získať okolie, nadviazať lepšie kontakty a vzťahy, a to im pomáha posúvať sa aj profesijne vyššie. K sebavedomiu prispieva aj celková neverbalita. Pri lepšie zarábajúcich ľuďoch platí, že majú lepšie vyvinutú schopnosť predať sa, ide o tzv. sebaprezentáciu a sebamarketing. Ľudia, ktorí majú ostrejšie črty tváre a výraznejšie vrásky, pôsobia dôveryhodnejšie, cieľavedomejšie. Zároveň platí, že úspešnejší a cieľavedomejší ľudia dbajú aj na svoj vzhľad a oblečenie.

Hovorí sa, že ak sa človek oblečie do určitého druhu oblečenia, prispôsobí sa mu aj svojím správaním.

Samozrejme, že oblečenie dotvára našu celkovú osobnosť a neverbalitu len podčiarkne. Oblečením vyjadrujeme to, akí sme, aké máme hodnoty, ako sa cítime. Oblečenie prezrádza nielen to, aký máme vkus, ale aj do akej sociálnej vrstvy sa zaraďujeme, aký máme spoločenský status, v akej pracovnej oblasti sa pohybujeme. Častokrát aj to, kam chceme patriť. Poznala som manažéra, ktorý chcel patriť medzi vrcholový manažment, avšak oblečením vyjadroval opak. Nosil síce oblek, ale často bez kravaty. Nedbalý vzhľad, rozopnutá košeľa bez kravaty dávala najavo, ste mi všetci ľahostajní, viem to, čo viem a takého ma musíte prijať. Oblečením dávam najavo aj to, či si niekoho vážim, alebo ním pohŕdam. A to bol prípad aj tohto manažéra.

Švajčiarska banka UBS vydala pred pár rokmi štyridsaťštyristranové pravidlá obliekania, v ktorých zamestnancom prikazovala nosiť spodnú bielizeň telovej farby či to, aký parfum si majú vybrať. Mali pôsobiť dôveryhodne a pestovane, o to viac v čase krízy.

Tento trend je výraznejší aj v tejto dobe. Čoraz viac sa tlačí na celkový vzhľad zamestnancov, hlavne v lepšie platených pozíciách. Napríklad od pracovníka na vysokozdvižnom vozíku sa to nevyžaduje, no dnes už aj sekretárka musí reprezentovať. Všimnite si to aj na predavačoch v obchodoch. Svojim vystupovaním a oblečením prezentujú svojho zamestnávateľa. Niektoré firmy na to dbajú viac, niektoré menej. V tak silnom konkurenčnom prostredí je tlak na to, aby sa aj týmto spôsobom odlišovali firmy od konkurencie – kontrolou svojej neverbality, ktorá teraz viac predáva ako inokedy.

Vráťme sa k neverbálnej komunikácii. Máme to vrodené, či sa na tom dá pracovať?

Máme na to vrodené predispozície a k tomu pridané charakterové, resp. povahové vlastnosti. To, čo máme vrodené a napísané v tvári nezmeníme. Môžeme meniť len to, ako sa správame a pohyblivú neverbalitu, teda gestá, postoje, dotyky, vzdialenosť, paralyngvitiku či čiastočne ovplyvňovať mimiku tváre. Avšak zmena pohyblivých neverbálnych prejavov sa dá ovplyvňovať a aj naučiť. Čo je však problém, ak sa to naučíme zle, ovplyvňujeme tým pohľad z vonku na nás. Vtedy robíme niečo v prejave, čo skutočne vnútorne neprežívame. Tomu sa hovorí nesúlad vonkajšieho a vnútorného prejavu. Pohyblivé neverbálne prejavy stále dokážeme ovplyvňovať, ale nie trvale zmeniť. Avšak dobre zvládnutá neverbalita nám dáva predpoklady na to, aby sme sa na trhu práce lepšie uplatnili.

Sú v živote úspešnejší muži alebo ženy?

Je veľa úspešných mužov, ale aj úspešných žien. Čo sa týka práce, lepšie sú na tom muži. Sú racionálnejší, zameraný na jeden cieľ, neriešia emócie a cieľ si držia pokiaľ ho nedosiahnu. Žena je viac emotívne založená, čo môže byť v pracovných vzťahoch niekedy na príťaž. Ženy viac riešia citovú oblasť a viac cieľov naraz. Veľakrát sa nedostanú k takým výsledkom ako muži, pretože aktivitu rozptyľujú na viaceré ciele bez konkrétneho zamerania na jeden cieľ a pridávajú k tomu emóciu zo seba.

Nora Lauková je odborníčka na neverbálnu komunikáciu. Pracovala niekoľko rokov na rôznych manažérskych pozíciách oblasti obchodu a ľudských zdrojov. Od roku 2004 podniká v oblasti vzdelávania a HR, individuálneho koučingu a consultingu v oblasti neverbálnej komunikácie, neverbálnej charakterológie a typológie pre indivuálnych klientov, firmy a nadnárodné spoločnosti.