Neštandardné jazyky – švédština

Neštandardné jazyky – švédština

Published on: 14. 5. 2019 Author: Juraj S.

Napadlo Vás niekedy učiť sa iný jazyk ako jeden z tých, ktoré sa štandardne učia u nás na školách? Na DoučMa.sk sme pripravili sériu rozhovorov s registrovanými doučovateľmi, ktorí Vám pomôžu sa jazyky naučiť, alebo sa zdokonaliť.

Mnoho ľudí láka učiť sa škandinávske jazyky, kvôli krásnej krajine, vysokej životnej úrovni a neuveriteľne milým ľuďom.

Švédske kráľovstvo

Hlavné mesto: ŠtokholmStockholm švédsko

Štátne zriadenie: konštitučná monarchia

Susedné krajiny: Nórsko, Fínsko

Rozloha: 449 964 km²

Počet obyvateľov:9 001 774 (2005)

Švédštinou sa dohovoríte tiež s približne 290 000 ľudmi vo Fínsku, 100 000 v USA a cca 30 000 v Nemecku a Španielsku.

Doučovanie švédštiny:

Judita okrem švédštiny doučuje aj angličtinu. K švédštine ju priviedlo rohodovanie kam na vysokú školu, keď rozmýšľala nad právom a ako alternatívu zaslala prihlášku aj na Univerzitu Komenského odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii angličtina a švédština.

Výučba jazyka prebiehala na škole od samotných základov so švédskou lektorkou, ale ako sama dodáva, pre lepšie zvládnutie jazyka sa rozhodla po prvom ročníku absolvovať letný kurz v Kalixe na severe Švédska a zároveň cestovať po Škandinávii. O 2 roky neskôr absolvovala podobný pobyt no tento krát na ostrove Tjörn pri Göteborgu. Kurzy a cestovanie jej veľmi pomohli pochopiť kultúru Švédov a používanie jazyka v každodennej komunikácii. Neskôr ju do Švédska zaviedol stúdijný pobyt v programe Erasmus na univerzite v Lunde (táto univerzita sa považuje za jednu z najlepších v Európe).

Ako Judita hodnotí zvládnutie švédštiny?

V porovnaní s jazykmi, ako je napríklad nemčina či francúzština, kde sa študent musí nadrviť množstvo gramatických pravidiel, je švédčina veľmi jednoduchá. Začiatočníci majú najčastejšie problém s výslovnosťou, nakoľko je veľmi špecifická, no s trochou snahy sa samozrejme dá naučiť. Juditu prekvapilo koľko študentov sa jej už ohlásilo so záujmom učiť sa švédčinu, ale zároveň dodáva: “Ani sa nečudujem. Švédsko je nádherná a zaujímavá krajina so skvelým sociálnym systémom a vysokou životnou úrovňou, v ktorej chcú mnohí aj práve vďaka spomenutým atribútom začať nový život. Niektorí študenti so švédčinou začnú pretože ju považujú za zaujímavú a jednoducho sa chcú naučiť nový netuctový jazyk.”