aký je rozdiel v použití slov bring, take, fetch a get?

4 odpovede
bring = priniesť, prinášať, doniesť;

take = zobrať, vziať;

fetch = ísť a priniesť;

get = základný význam je dostať, ale má veľa významov podľa toho, s akým slovným spojením sa použije, podobne aj skôr spomenuté slovesá.
http://www.helpforenglish.cz/article/2013060401-pleteme-si-take-bring-fetch-carry-hold
take = odniesť niečo niekam
bring = priniesť niečo odniekaľ
fetch = dojsť pre niečo (odídem a vrátim sa s tým)
Tak pre zaujímavosť a možno. aj pre lepšie zapamätanie fetch sa používa aj ako povel pre aportovanie pre psov.