Author's photo
Dušan T.
fyzika

Fyzika

Dobrý deň vedeľ by to prosím niekto. Ďakujem

Prílohy:
Question image
1 odpoveď
6) p=F.t, takže po vložení do vzorca 1) p=130 kg.m.s-1 2)300 kg.m.s -1
7) p=m.v, p= 0,3 kg,m,s-1 , t=p/F, t=0,3/5=0,06 s