Trecia sila

Vypočítajte treciu silu na posun dreveného kvádra hmotnosti 2 kg na kamennom podklade
pod uhlom 40° keď µ=0,6. Napíšte vzorce, obrázok, dosaďte a vypočítajte. g = 10 m.s-2

1 odpoveď
Prílohy:
Answer image