čo je to anafora?

1 odpoveď
Anafora je slovná figúra, opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na začiatku po sebe idúcich veršov alebo viet, je to opak epifory.