Author's photo
Anonymný autor
slovenský jazyk

Aký typ rozprávača je v diele Maco Mlieč a Keď Báčik z Chochoľova umrie?

Aký typ rozprávača je v diele Maco Mlieč a Keď Báčik z Chochoľova umrie?

1 odpoveď
V diele Maco Mlieč sa vyskytuje vševediaci/autorsky rozpravač vo forme Ja-rozprávania.
V diele Keď Báčik... sa vyskytuje vševediai rozprávač avšak vo vorme On-rozprávania.